Stichting selectief mutisme is in 2021 opgericht door een groep enthousiaste ouders. Alle ouders hebben een kind met selectief mutisme in verschillende leeftijdscategorieën. Hierdoor weten wij wat een enorme impact deze angststoornis heeft op het kind en het gezin. De stichting heeft de volgende doelen:

 

Het met elkaar in contact brengen van ouders en hun kinderen. 

Het landelijk bekender maken van selectief mutisme.

Ouders informeren over behandelingen en  behandelaren.