Selectief mutisme is het (bijna) niet praten in sociale situaties, waarbij dit wel van het kind verwacht wordt, bijvoorbeeld op school. Het kind praat wel in de thuissituatie, maar niet of heel weinig in andere situaties. Hun mond zit dan letterlijk “op slot”. Het niet-praten komt voort uit angst. Selectief mutisme is dan ook een angststoornis.