Heel veel mensen weten niet wat selectief mutisme is. Hierdoor lopen kinderen met selectief mutisme tegen een heleboel hindernissen aan. Doordat praten één van de bouwstenen is van een sociaal leven moeten kinderen en jongeren met selectief mutisme veel missen. Het op jonge leeftijd herkennen van de problematiek en te starten met de juiste behandeling biedt een kind met selectief mutisme de beste resultaten. Leerkrachten zijn de aangewezen personen om deze problematiek op school te signaleren, Daar is echter kennis voor nodig.

Door ons te steunen maakt u het mogelijk dat selectief mutisme steeds meer bekendheid krijgt. Bovendien kunnen wij mede door uw bijdrage activiteiten organiseren voor de kinderen, jongeren en hun ouders.

Uw financiële steun is dus meer dan welkom! U kunt eenmalig of periodiek een gift overmaken naar rekeningnummer NL89 RABO 0382 6935 23 of scan de QR-code.

Bedankt voor uw steun!

ANBI: Algemeen nut beogende instellingen

Stichting selectief mutisme is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent dat stichting selectief mutisme geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de stichting aftrekbaar.

Wilt u profiteren van belastingvoordeel? Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst met ons aan. Hierin legt u voor minimaal vijf jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw donatie jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

U kunt de overeenkomst invullen en mailen naar stichtingselectiefmutisme@gmail.com Na ontvangst zullen wij de formulieren ondertekenen en naar u terugsturen. 

Stichting selectief mutisme

Email: stichtingselectiefmutisme@gmail.com

RSIN: 863777405

KvK-nr: 85880841