Heel veel mensen weten niet wat selectief mutisme is. Hierdoor lopen kinderen met selectief mutisme tegen een heleboel hindernissen aan. Doordat praten één van de bouwstenen is van een sociaal leven moeten kinderen en jongeren met selectief mutisme dit missen. Het op jonge leeftijd herkennen van de problematiek en te starten met de juiste behandeling biedt een kind met selectief mutisme de beste resultaten. Leerkrachten zijn de aangewezen personen om deze problematiek op school te signaleren, Daar is echter kennis voor nodig. 

 

Door ons te steunen maakt u het mogelijk dat selectief mutisme steeds meer bekendheid krijgt. Bovendien kunnen wij mede door uw bijdrage activiteiten organiseren voor de kinderen, jongeren en hun ouders.

 

ANBI: Algemeen nut beogende instellingen

Stichting selectief mutisme is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent dat stichting selectief mutisme geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de stichting aftrekbaar.